Niejednokrotnie słyszymy o różnych zakłóceniach rozwoju człowieka. Jednakże nie każdy wie, z czego zazwyczaj biorą się zakłócenia psychologiczne, są one przeważnie wywołane przez wolne, lub szybkie tempo rozwoju. W dziedzinie zakłóceń psychologicznych stwierdzić możemy dwie kategorie, między innymi są to zakłócenia parcjalne, rozpoznaje się ją w momencie, gdy jedna strefa nie działa odpowiednio, a reszta stref działa poprawnie, przykładem może być nieprawidłowe funkcjonowanie pamięci, lecz inna strefa jak mowa, myślenie czy wyobraźnia funkcjonują porządnie – potwierdza to Psycholog Legnica. Drugą taką kategorią są publiczne zaburzenia, tu mamy całki inny typ zaburzeń, albowiem strefa psychiczna jak i fizyczna człowieka, funkcjonują nieprawidłowo. Również w zaburzeniach jesteśmy w stanie odróżnić kilka rodzajów, a są nimi zaburzenie zachowania, na ogół pojawia się w wieku dziecięcym jak i młodzieńczym, pojawia się też typ nadpobudliwości ruchowej, czy także rozmaitego rodzaju tiki, również jesteśmy w stanie spotkać się z zahamowaniem psychoruchowym.

Author:

Related Post

top