Szybkie rozwiązanie zagmatwanych spraw rozwodowych
Biegłe rozwiązanie skomplikowanych spraw rozwodowych to walor działającej we Wrocławiu kancelarii adwokackiej Klisz i Wspólnicy. Są to zwykle sprawy, w jakich mąż i żona nie umieją się porozumiewać, ponieważ pozostają w konflikcie. Często są to też sprawy będące rezultatem skomplikowanych kontaktów w związku małżeńskim z uwagi na przemoc fizyczną lub słowną, alkoholizm, albo duże dorobki. Każdy adwokat rozwód specjalizuje się również w pozostałych dziedzinach prawnych, wobec czego systematycznie dostosuje zapisy prawa do sytuacji. O finalnym sukcesie rozprawy decyduje też powzięta praca zespołowa w kancelarii. Klienci na sali sądowej czują się nie tylko bezpiecznie, lecz i godnie. Mogą liczyć na usystematyzowanie najważniejszych ustaleń prawnych związanych z rozwiązaniem małżeństwa, do jakich zalicza się: wyznaczenie alimentów, wyznaczenie opieki nad dziećmi oraz rozdział majątku. Dla adwokatów znaczące jest to, żeby każdy rozwód przebiegł szybko i łagodnie. Dążą do tego, by strony chciały uzgadniać między sobą wszystkie kwestie związane z ustaniem związku małżeńskiego.

Author:

Related Post

top